Truyện của Melodyouth

Đăng bởi: Melodyouth

338 - 56 - 1

có những câu từ ta sợ phải nói ra. ✘melodyouth. ✘taejoy!broken. ✘only for @kiwisty.

Đăng bởi: Melodyouth

2565 - 416 - 9

vài ba câu chuyện, về tớ. ✘melodyouth

Đăng bởi: Melodyouth

657 - 122 - 2

hương vị tuổi trẻ - kí ức tàn phai. ✘written by jul ✘btsrv; 20181108.

Đăng bởi: Melodyouth

750 - 138 - 3

our love is six feet under. ✘melodyouth ✘btsrv; joyjin. ✘181208.

Đăng bởi: Melodyouth

425 - 75 - 2

'thì ra ta mơ thấy một người, bởi vì tận đáy lòng cảm thấy cách người đó xa thật là

Đăng bởi: Melodyouth

205 - 38 - 1

không chỉ là 'em nhớ anh' mà còn là 'em bỏ lỡ mất anh rồi'... ✘melodyouth ✘changrong; 20181130.

Đăng bởi: Melodyouth

1042 - 216 - 5

giữa chốn hồng trần này, liệu có người thật lòng? ✘melodyouth ✘dã sử; Trần Thái Tông x Lý Chiêu Hoàng. ✘bookcover by @abigail_gei.

Đăng bởi: Melodyouth

218 - 48 - 1

thả vào thanh xuân chút nhớ, thả vào hư vô chút thương. (*) ✘melodyouth ✘txtzy; junna.

Đăng bởi: Melodyouth

850 - 142 - 2

có thể nào để tôi trở thành ngày mai của cậu không? ✘melodyouth ✘luqi; 20180930.

Đăng bởi: Melodyouth

116 - 22 - 1

tam sinh kiếp ở chốn hồng trần, ta nguyện chờ người. ✘melodyouth ✘dã sử; Yên Sinh Vương x Thuận Thiên công chúa.