Truyện của Minagus28030903

Đăng bởi: Minagus28030903

276 - 12 - 4

Truyện ngắn nên đọc nhanh lắm!! Chủ yếu viết về các couple nhà Bangtan

Đăng bởi: Minagus28030903

602 - 29 - 16

"Đưa tay nắm lấy sự cô đơn của tôi là anh , ôm đau đớn của tôi vào lòng cũng

Crush <3

Writing

Đăng bởi: Minagus28030903

118 - 10 - 7

Đơn phương cùng nhau nào <3

Đăng bởi: Minagus28030903

4929 - 346 - 19

Chỉ là kinh dị thôi. Nghiêm cấm thành phần nghiêm túc!!!!