Truyện của Minyeoncao

Đăng bởi: Minyeoncao

8174 - 225 - 3

Nhớ chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ trước khi đọc? Có bị gì tui không chịu trách nhiệm nha? Nguồn: kasumi_yulsic94

Đăng bởi: Minyeoncao

22626 - 1293 - 29

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: Shaiyao, girl_sms Note: H khá nặng, Thụ sủng Công, Hiện đại, Nhẹ nhàng, HE Couple: Park

Đăng bởi: Minyeoncao

1864 - 291 - 10

Tác phẩm: Chị là nữ vương, em là đặc công - 你是女王,我是特工 Tác giả: Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Thể loại:

Đăng bởi: Minyeoncao

19182 - 910 - 13

Tác giả: Yoona_Sic

Đăng bởi: Minyeoncao

28411 - 1599 - 30

Tác giả: @mogiatue