Truyện của Moemoenam

Đăng bởi: Moemoenam

617 - 32 - 2

• Bộ sưu tập ảnh 18+ trở lên của moe. • Mình sẽ đăng và set private bên nhà thứ 2

Đăng bởi: Moemoenam

212646 - 18132 - 100

E hèm lại là ta đây ╮ (╯▽╰ )╭ Chuyển ngữ: Yingie Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, ấm, hài,

Đăng bởi: Moemoenam

85066 - 7469 - 26

Tập này là tổng hợp từ các nguồn khác nhau nha mấy hủ (vì P1 toàn bộ đều là tutudao)

Đăng bởi: Moemoenam

4805 - 109 - 8

Nơi lưu lại những bộ ĐM hay mà mình đã đọc và yêu thích. Đây có thể gọi là tuổi

Đăng bởi: Moemoenam

247 - 27 - 2

Đoản văn couple này Moe đi sưu tầm để lưu lại những đoản hay + mâu mần dễ thương của

Đăng bởi: Moemoenam

65972 - 4228 - 19

• Đây là nơi lưu giữ đoản văn đam mỹ BE + SE của moe. Mỗi đoản có thể là

Đăng bởi: Moemoenam

83598 - 9141 - 79

• Mình tiếp tục up đoản tỷ Yingie dịch trên wordpress của tỷ ấy từ đoản 28 trở về trước (link

Đăng bởi: Moemoenam

166535 - 13991 - 100

Như moe đã đăng ở mấy phần trước, siêu đoản văn này cũng là của tỷ Yingie dịch từ nhiều

Đăng bởi: Moemoenam

148322 - 1970 - 17

Nơi mô tả của mình và mấy bạn review khác(đã xin phép) về những bộ đam CAO H có edit

Đăng bởi: Moemoenam

546158 - 43374 - 100

Chuyển ngữ: Yingie Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, ấm, hài, bựa... Đã được tỷ Yingie cho phép đăng ^^~ Chúc mọi