Truyện của Moemoenam

Đăng bởi: Moemoenam

135956 - 14344 - 101

• từ đoản 28 trở về trước là Yingie chuyển ngữ. (link đây: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ ) • Từ đoản 29 trở

Đăng bởi: Moemoenam

107305 - 9799 - 40

• Phần này là tổng hợp từ các nguồn khác nhau từ 26 đoản đầu. Đã được cho phép đăng

Đăng bởi: Moemoenam

18766 - 317 - 12

Nơi lưu lại những bộ ĐM hay mà mình đã đọc và yêu thích. Lưu ý là bản thân mình

Đăng bởi: Moemoenam

364 - 40 - 8

Đây là Moe đi sưu tầm để lưu lại những đoản hay(đã có sự cho phép rồi nha) + mâu

Tâm Tình

Writing

Đăng bởi: Moemoenam

77 - 12 - 5

Nơi lưu lại những gì mình thích mà mình sưu tầm được~

Đăng bởi: Moemoenam

280452 - 21171 - 100

Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Chuyển ngữ: Yingie Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cổ trang, siêu đoản văn, hài, bựa, ngọt, ấm áp... Tiếp tục

Đăng bởi: Moemoenam

92283 - 6107 - 23

• Đây là nơi lưu giữ đoản văn đam mỹ BE + SE của moe. Mỗi đoản có thể là

Đăng bởi: Moemoenam

200161 - 2579 - 22

Nơi mô tả của MOE về những bộ đam CAO H có edit . Xin nhớ kĩ là CAO H

Đăng bởi: Moemoenam

2412 - 417 - 21

• Nguồn raw(bản tiếng Trung): lấy từ nhiều trang trên baidu. • Dịch: MOE (tui đó). • Thể loại quá quen

Đăng bởi: Moemoenam

249205 - 20796 - 100

E hèm lại là ta đây ╮ (╯▽╰ )╭ Chuyển ngữ: Yingie Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, ấm, hài,