Truyện của Moemoenam

Đăng bởi: Moemoenam

183414 - 15286 - 100

Như moe đã đăng ở mấy phần trước, siêu đoản văn này cũng là của tỷ Yingie dịch từ tác

Đăng bởi: Moemoenam

93746 - 8173 - 30

• Phần này là tổng hợp từ các nguồn khác nhau từ 26 đoản đầu. Đã được cho phép đăng

Đăng bởi: Moemoenam

260 - 27 - 2

Đoản văn couple này Moe đi sưu tầm để lưu lại những đoản hay + mâu mần dễ thương của

Đăng bởi: Moemoenam

230275 - 19508 - 100

E hèm lại là ta đây ╮ (╯▽╰ )╭ Chuyển ngữ: Yingie Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, ấm, hài,

Đăng bởi: Moemoenam

107618 - 11545 - 90

• Mình tiếp tục up đoản tỷ Yingie dịch trên wordpress của tỷ ấy từ đoản 28 trở về trước (link

Đăng bởi: Moemoenam

75797 - 4896 - 20

• Đây là nơi lưu giữ đoản văn đam mỹ BE + SE của moe. Mỗi đoản có thể là

Đăng bởi: Moemoenam

166292 - 2183 - 19

Nơi mô tả của mình và mấy bạn review khác(đã xin phép) về những bộ đam CAO H có edit

Vô Đề

Writing

Đăng bởi: Moemoenam

15 - 4 - 4

Nơi lưu lại những gì mình thích mà mình sưu tập được ~ Không biết đặt tên truyện sao cho hay

Đăng bởi: Moemoenam

257912 - 19452 - 100

Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/ Chuyển ngữ: Yingie Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cổ trang, siêu đoản văn, hài, bựa, ngọt, ấm áp... Tiếp tục

Đăng bởi: Moemoenam

9986 - 178 - 9

Nơi lưu lại những bộ ĐM hay mà mình đã đọc và yêu thích. Đây có thể gọi là tuổi