Truyện của Munmin419

Đăng bởi: Munmin419

145 - 24 - 4

Lăng Mị Xuân mệnh danh là Mị Cơ sát thủ đứng thứ 5 thế giới nguồn gốc của tên Mị

Đăng bởi: Munmin419

1 - 1 - 1

nói về các mối bạn bè chơi thân của tác giả thôi nhưng bi kịch lắm😢

Đăng bởi: Munmin419

32 - 4 - 4

Au lười lắm nhưng cố gắng ra đều đều •∆• ?.

Đăng bởi: Munmin419

22 - 6 - 3

Tác giả: Lăng Y San editor: Lăng Thiên Phong, Lăng Tư Tư, Lăng Mị Xuân hố chắc cũng đủ sâu đấy nhảy

Đăng bởi: Munmin419

136 - 22 - 6

Truyện này là truyện ngược rồi lại sủng Kết HE tác giả khảng định là vậy..... nàng là một người bình thường

Đăng bởi: Munmin419

42 - 6 - 2

Bản cung chính là Minh Vương mà người đời thường nhắc đến với cái tên LÃO DIÊM VƯƠNG. Lúc đầu

Đăng bởi: Munmin419

40 - 8 - 3

Truyện này do ta « Lăng Y San » và bạn ta « Hiên Viên Tư Phong » tự tay