Truyện của Musiethefish

Đăng bởi: Musiethefish

30 - 11 - 1

Ngày Lille đổ mưa, mọi thứ đã thực sự thay đổi. Người vẫn ở đó, nhưng tôi không còn. •Written by

Đăng bởi: Musiethefish

1454 - 245 - 5

"Even if you don't know You got the best of me!" •Manip by @ppminz- •Written by Musie (@musiethefish). °7/6/2019°

Đăng bởi: Musiethefish

44 - 10 - 1

"Chờ đến một ngày anh nói thích em, ngày ấy chắc không xa nhưng có lẽ không phải kiếp này" •Credit: