Truyện của Newwloser88

Đăng bởi: Newwloser88

2572 - 172 - 86

Câu chuyện tình siêu cute của giáo sư x nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học kkk (Lúc trước ở

Đăng bởi: Newwloser88

498973 - 34976 - 132

Quyển 1: Nắm mỹ hành hung Tên truyện: Trảm Nam Sắc Tên gốc: 斩男色 Nhân vật chính: Cận Ngụ Đình - Cố Tân

Đăng bởi: Newwloser88

362265 - 31754 - 93

Cuốn 2: Giờ biết khi nào trở về Tên truyện: Trảm Nam Sắc Tên gốc: 斩男色 Nhân vật chính: Cận Ngụ Đình -

Đăng bởi: Newwloser88

53335 - 5242 - 22

Tên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hố, updating... - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm

Đăng bởi: Newwloser88

4063 - 377 - 5

Các mẩu sưu tầm về những đứa con nuôi của Bát Bát Hiện tại thì mới chỉ có những mẩu nhỏ

Đăng bởi: Newwloser88

88018 - 2717 - 48

CP88: Nick @loser88 bị mất, vì chỉ còn bộ này chưa dịch hoàn nên ta mang qua đây làm tiếp. *** Tên

Đăng bởi: Newwloser88

154224 - 13902 - 50

Cuốn 3: Trái tim ngục tù Tên truyện: Trảm Nam Sắc Tên gốc: 斩男色 Nhân vật chính: Cận Ngụ Đình - Cố Tân

Đăng bởi: Newwloser88

219548 - 27506 - 93

Tên truyện: Đại Bạo Ngọt Tác giả: Thánh Yêu Nhân vật chính: Kỷ Diệc Hoành - Thi Điềm Tình trạng: Hố, updating... *** Người