Truyện của Nguyetsenh

Đăng bởi: Nguyetsenh

2359 - 110 - 72

Editor : Choco Tác giả : M và Nguyệt Thể loại : Võ hiệp, đam mỹ, linh hồn chuyển hoán, giang hồ,

Đăng bởi: Nguyetsenh

104 - 20 - 2

Tác giả: Nguyệt Sênh Thể loại: 1x1, đam mỹ, cổ trang, niên hạ, cung đình hầu tước, ... Tóm tắt: Tề Vô Lượng

Đăng bởi: Nguyetsenh

38 - 6 - 3

Tác giả: Nguyệt Sênh Thể loại: 1x1, đam mỹ, xuyên thư, tu chân, hệ thống, cường cường, ... Giới thiệu: Vũ Phàm, là

Đăng bởi: Nguyetsenh

362 - 67 - 4

Tác giả: Nguyệt Sênh Thể loại: 1x1, đam mỹ, hiện đại, phản xuyên thư, trọng sinh, hài, vườn trường, cường cường,

Đăng bởi: Nguyetsenh

12 - 4 - 1

Tác giả: Nguyệt Sênh Thể loại: 1x1, đoản, đam mỹ, xuyên không, cổ trang, cường cường, mỹ cường, ngọt, ngược, ...,

Đăng bởi: Nguyetsenh

57043 - 6833 - 29

Tên khác : Boss phản diện đại nhân muốn từ chức liệu còn kịp không ? Tác giả : Thím Nguyệt