Truyện của Nguyettinhvan

Đăng bởi: Nguyettinhvan

72 - 7 - 2

Tại nơi mà kiếm và ma pháp ngự trị có rất nhiều chủng tộc nổi tiếng như long tộc, nhân