Truyện của Nim2510

Đăng bởi: Nim2510

118 - 27 - 3

Có những trái tim ko bao giờ ngừng đập, có những thứ tình cảm tưởng chừng như chẳng bao giờ