Truyện của Nxmike

Đăng bởi: Nxmike

23373 - 3201 - 30

Chúng ta hoàn toàn có thể sống tử tế với nhau, tôn trọng và bao bọc nhau. Nhưng chúng ta

Đăng bởi: Nxmike

1559 - 480 - 46

a sad kid with a good taste in music. #thanksforseen