Truyện của Nxmike

Đăng bởi: Nxmike

2309 - 635 - 56

a sad kid with a good taste in music. #thanksforseen bìa là my fav film. Chungking Express

Đăng bởi: Nxmike

26918 - 3627 - 32

Chúng ta hoàn toàn có thể sống tử tế với nhau, tôn trọng và bao bọc nhau. Nhưng chúng ta