Truyện của Otchuongg

Đăng bởi: Otchuongg

300 - 136 - 19

Tác giả: Ớt Văn án: Vương Tuấn Khải thà tự hủy nguyên thần, bỏ đi tu vi vạn năm cũng không muốn

Đăng bởi: Otchuongg

13097 - 1568 - 20

Văn án: Hai đại nam nhân điên cuồng đấu đá từ thời đi học, tranh nhau từ chức lớp trưởng,