Truyện của Otchuongg

Đăng bởi: Otchuongg

14402 - 1654 - 20

Văn án: Hai đại nam nhân điên cuồng đấu đá từ thời đi học, tranh nhau từ chức lớp trưởng,

Đăng bởi: Otchuongg

3006 - 680 - 47

Tác giả: Ớt Văn án: Vương Tuấn Khải thà tự hủy nguyên thần, bỏ đi tu vi vạn năm cũng không muốn