Truyện của Oubashuonuli

Đăng bởi: Oubashuonuli

1004 - 88 - 3

Tác giả: 四月湫 Trans + edit: Chuối Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Người mà anh lúc

Đăng bởi: Oubashuonuli

10218 - 801 - 10

Tác giả: 磕碰不是磕啊 Trans + edit: Chuối Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x caixukun) "Tóm lại, tóm

Đăng bởi: Oubashuonuli

632 - 66 - 1

Tác giả: 四月湫 Trans + edit: Chuối | Beta: Dra Trần Lập Nông x Thái Từ Khôn (chenlinong x

Đăng bởi: Oubashuonuli

964 - 84 - 9

Quả bóng rổ lăn tròn rồi dừng lại khi chạm vào mũi đôi giầy Adidas màu trắng. Baekhyun cúi người