Truyện của Pe_jen

Đăng bởi: Pe_jen

15 - 5 - 3

SeokJin: anh không định ngủ sao??? TaeHyung: đêm tân hôn người ta sẽ thường làm gì em nhỉ??? SeokJin: anh... TaeHyung: bây giờ

Đăng bởi: Pe_jen

186 - 36 - 17

TaeHyung: kí vào cái này đii SeokJin: Giấy Ly Hôn?? KIM TAEHYUNG anh.... TaeHyung: ái nè nè, đừng có nổi nóng

Đăng bởi: Pe_jen

274 - 5 - 23

Chào các cậu!! có thể đây là lần đầu các cậu biết đến tớ nên tớ Hy vọng truyên của