Truyện của Pemongmo

Đăng bởi: Pemongmo

3304 - 58 - 61

Xuyên không đến hương trạch quốc Trở thành Hương thảo mĩ nhân.Mới chào đời đã bị hoàng đế tự mình

Đăng bởi: Pemongmo

137 - 5 - 16

Không biết bắt đầu từ khi nào, những người đi ngang qua sông Vong Xuyên đều gọi ta là đá

Đăng bởi: Pemongmo

30 - 0 - 8

Một đêm tôi nằm mơ thấy mình ở châu Atlantis, đang đi trên đường phố của Kim Môn Đô,ưu tư

Đăng bởi: Pemongmo

1305 - 1 - 61

Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình Người đến, ta đương nhiên vẽ người Ngươi đi, ta

Đăng bởi: Pemongmo

26563 - 307 - 17

Giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người ta muốn gặp, giữa hàng ngàn vạn năm, trên con đường mênh

Đăng bởi: Pemongmo

476 - 1 - 37