Truyện của Phamuchiha

Đăng bởi: Phamuchiha

46 - 7 - 2

Ngước nhìn lên bầu trời! Khẽ nhắm mắt lại! -"Duy! Đứng ngẩn ra đấy làm gì thế, đi nhanh lên coi!" -"Ông