Truyện của Phamuchiha

Đăng bởi: Phamuchiha

259 - 25 - 4

Ngước nhìn lên bầu trời! Khẽ nhắm mắt lại! -"Duy! Đứng ngẩn ra đấy làm gì thế, đi nhanh lên coi!" -"Ông