Truyện của Phinguyetlau

Đăng bởi: Phinguyetlau

324 - 21 - 2

Yeah... Shizu-chan is probably one of the toys I found in a million. One of those I want to break

Đăng bởi: Phinguyetlau

1405 - 37 - 5

Even if we are far apart. We'll always be united by tennis.

Đăng bởi: Phinguyetlau

72 - 6 - 1

... thói quen thật đáng sợ, không phải sao. Ta có đủ tình yêu, đủ kiên trì, đủ thời gian

Đăng bởi: Phinguyetlau

293 - 14 - 1

Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Chân thành gửi tới, vàng đá cũng tan. Sợi dây đỏ quấn lấy đôi

Đăng bởi: Phinguyetlau

15980 - 888 - 30

Rule #1: "Maintain Your Smile at All Times" Rule #2: "Gracefully, Leisurely, and Most Importantly, Fair-skinned" Rule #3: "Even in the Face

Đăng bởi: Phinguyetlau

133 - 8 - 7

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Đăng bởi: Phinguyetlau

357 - 14 - 4

To be, or not to be, that is the question.

Đăng bởi: Phinguyetlau

1214 - 15 - 18

To the world you may be one person; but to one person you may be the world.

Đăng bởi: Phinguyetlau

33 - 2 - 1

[Dịch giả] Đoản văn này là bài tế dành riêng cho Sohma Akito, trong quá trình chuyển ngữ đã bị

Đăng bởi: Phinguyetlau

144 - 7 - 2

"In my crazy world, above all others...you were the only one who was the ugliest. And you were the only