Truyện của Phucle341

Đăng bởi: Phucle341

8243 - 105 - 3

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu Thể loại: Cổ trang, cung đình, yêu nghiệt mỹ thụ x lãnh khốc anh tuấn

Đăng bởi: Phucle341

194519 - 13935 - 115

Edit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Cầu Beta Thể loại: hiện đại, thần quái, hắc bạch

Đăng bởi: Phucle341

156847 - 9519 - 89

Tên Sách: (Hồng Hoang ) Yêu Hậu Bất Hảo Đương Tác Giả: Thiển Đạm Sắc. Thể Loại: Đam mỹ, đồng nhân

Đăng bởi: Phucle341

447877 - 20217 - 93

Tác giả: Hào Tuyết Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng

Đăng bởi: Phucle341

591026 - 49027 - 120

Tác giả:Xuân Phong Diêu Nguồn:Edit & Beta: Cici Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ

Đăng bởi: Phucle341

6948 - 202 - 50

Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử Thể loại: Cổ trang, cung đình nhưng ko tranh đấu, phúc hắc vương gia công,

Đăng bởi: Phucle341

6069 - 380 - 28

Tác giả:???? Thể loại: Võng du, ôn nhu công , ngây ngơ mỹ thụ (hoa yêu mà hehe ^^), công sủng