Truyện của Pink_pig0909

Đăng bởi: Pink_pig0909

209045 - 3884 - 102

- Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ《梧桐私语》 - Số chương: 98 chương + 4 ngoại truyện (End) - Nguồn: diendanlequydon.com - Thể

Đăng bởi: Pink_pig0909

102999 - 1953 - 107

- Tác giả: Mèo Lười Yêu Ngủ《爱睡觉的懒猫》 - Số chương: 107 chương (End) - Nguồn: diendanlequydon.com - Thể loại: Ngôn tình, hắc bang,

Đăng bởi: Pink_pig0909

176368 - 14940 - 91

- Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh《雪原幽灵》 - Số chương: 84 chương + 6 ngoại truyện (End) - Nguồn: www.phongkieudabac.com - Thể

Đăng bởi: Pink_pig0909

76649 - 4176 - 66

- Tác giả: Á Mạch Ngốc《亚麦呆》 - Số chương: 64 chương + 2 ngoại truyện (End) - Nguồn: mailac.wordpress.com - Thể loại:

Đăng bởi: Pink_pig0909

161711 - 5859 - 64

- Tác giả: Bản Lật Tử《板栗子》 - Số chương: 64 chương (End) - Nguồn: nguyenphuong.wordpress.com - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại,

Đăng bởi: Pink_pig0909

1598 - 20 - 56

- Tác giả: Cố Mạn《顾漫》 - Số chương: 48 chương + 8 ngoại truyện (End) - Nguồn: truclamsontrang.wordpress.com - Thể loại: Ngôn tình,