Truyện của Pink_pig0909

Đăng bởi: Pink_pig0909

878 - 15 - 56

- Tác giả: Cố Mạn《顾漫》 - Số chương: 48 chương + 8 ngoại truyện (End) - Nguồn: truclamsontrang.wordpress.com - Thể loại: Ngôn tình,

Đăng bởi: Pink_pig0909

98011 - 3461 - 64

- Tác giả: Bản Lật Tử《板栗子》 - Số chương: 64 chương (End) - Nguồn: nguyenphuong.wordpress.com - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại,

Đăng bởi: Pink_pig0909

157688 - 2897 - 102

- Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ《梧桐私语》 - Số chương: 98 chương + 4 ngoại truyện (End) - Nguồn: diendanlequydon.com - Thể

Đăng bởi: Pink_pig0909

85714 - 1472 - 107

- Tác giả: Mèo Lười Yêu Ngủ《爱睡觉的懒猫》 - Số chương: 107 chương (End) - Nguồn: diendanlequydon.com - Thể loại: Ngôn tình, hắc bang,

Đăng bởi: Pink_pig0909

39726 - 1957 - 66

- Tác giả: Á Mạch Ngốc《亚麦呆》 - Số chương: 64 chương + 2 ngoại truyện (End) - Nguồn: mailac.wordpress.com - Thể loại:

Đăng bởi: Pink_pig0909

91991 - 7884 - 91

- Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh《雪原幽灵》 - Số chương: 84 chương + 6 ngoại truyện (End) - Nguồn: www.phongkieudabac.com - Thể