Truyện của Psayche

Đăng bởi: Psayche

2031 - 841 - 28

My existence might has always been a medley of nonsense. Copyrighted ⓒ Jay. Cover designed by Hailey @GraphicCityVn

Đăng bởi: Psayche

2285 - 396 - 22

giữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil. Cover designed by chị

Đăng bởi: Psayche

17854 - 1349 - 10

Mười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh

Đăng bởi: Psayche

11773 - 1366 - 16

anh là ai?

Đăng bởi: Psayche

2177 - 392 - 9

"Con chim nhạn kêu inh ỏi réo mấy khúc đau tai đánh thức họ dậy. Họ đâu có biết chuyện

Đăng bởi: Psayche

2870 - 227 - 3

khi những con người lạc lõng cùng chống lại chế độ chính phủ hư hoại. bọn họ là hy vọng

Đăng bởi: Psayche

315 - 34 - 1

sống cho kẻ đã chết.

Đăng bởi: Psayche

2121 - 245 - 5

họ buồn man mác; lòng rối bời, nhưng chẳng vì lí do nào cả Cover designed by Lily @GraphicCityVn

Đăng bởi: Psayche

7027 - 469 - 5

họ là những tạp ngoại lai. họ có thể là thần; không, là những kẻ lập dị. futz: lãng vãng.

Đăng bởi: Psayche

551 - 54 - 1

người trong Hội có quyền đứng trên những kẻ yếu, kẻ ngoài Hội có quyền đạp đổ những kẻ mạnh.