Truyện của Psayche

Đăng bởi: Psayche

6306 - 406 - 4

họ là những tạp ngoại lai. họ có thể là thần; không, là những kẻ lập dị. futz: lãng vãng.

Đăng bởi: Psayche

11108 - 1335 - 16

anh là ai?

Đăng bởi: Psayche

2536 - 214 - 3

khi những con người lạc lõng cùng chống lại chế độ chính phủ hư hoại. bọn họ là hy vọng

Đăng bởi: Psayche

363 - 31 - 5

những kỉ niệm giản đơn và tươi đẹp của đời sống "offline" của Jay. warning: khá nhảm nha :))) chỉ phục

Đăng bởi: Psayche

17074 - 1301 - 10

Mười hai con người là mười hai mùi hương khác nhau. Ôm lấy nhau giữ ấm trong những mùa lạnh

Đăng bởi: Psayche

1838 - 371 - 22

giữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil. Cover designed by chị

Đăng bởi: Psayche

1995 - 235 - 5

họ buồn man mác; lòng rối bời, nhưng chẳng vì lí do nào cả Cover designed by Lily @GraphicCityVn

Đăng bởi: Psayche

265 - 29 - 1

sống cho kẻ đã chết.

Đăng bởi: Psayche

2059 - 381 - 9

"Con chim nhạn kêu inh ỏi réo mấy khúc đau tai đánh thức họ dậy. Họ đâu có biết chuyện

Đăng bởi: Psayche

304 - 31 - 1

người trong Hội có quyền đứng trên những kẻ yếu, kẻ ngoài Hội có quyền đạp đổ những kẻ mạnh.