Truyện của Pthkhoi90

Đăng bởi: Pthkhoi90

49953 - 881 - 102

Quyển thứ 2 trong [After series] của tác giả Anna Todd. Title: AFTER WE COLLIDED Tạm dịch: TỪ KHI CHÚNG TA

Đăng bởi: Pthkhoi90

611 - 15 - 4

Quyển thứ 5 trong [After series] của tác giả Anna Todd. Title: BEFORE Tạm dịch: Trước ngày em đến Số chương: không xác