Truyện của Pthkhoi90

Đăng bởi: Pthkhoi90

860 - 38 - 19

Quyển thứ 2 trong [After series] của tác giả Anna Todd. Title: AFTER WE COLLIDED Tạm dịch: Từ khi chúng ta