Truyện của Purple_up

half;

Writing

Đăng bởi: Purple_up

264 - 30 - 2

- chẳng ai có thể lấp đầy một nửa trái tim cậu.

Đăng bởi: Purple_up

9298 - 1100 - 24

start: 180803 finish: 180809 #6 - lalisamanoban. #28 - parkchaeyoung. ©per.

Đăng bởi: Purple_up

312 - 37 - 7

start: 180825 finish: ©per.