Truyện của Purple_up

Đăng bởi: Purple_up

343 - 44 - 7

start: 180825 finish: ©per.

Đăng bởi: Purple_up

10612 - 1248 - 24

start: 180803 finish: 180809 #6 - lalisamanoban. #28 - parkchaeyoung. ©per.

half;

Writing

Đăng bởi: Purple_up

299 - 32 - 2

- chẳng ai có thể lấp đầy một nửa trái tim cậu.