Truyện của Pyschoi3

Đăng bởi: Pyschoi3

267 - 29 - 6

Nhân vật chính của chúng ta, một "loser" vì thất bại trong công việc và chết vì bị liên lụy

Đăng bởi: Pyschoi3

10 - 6 - 1

Eiji - một hikineet( kiểu người sống khép kín, không công việc, giáo dục...v...v..) đã chết. Thần đạo tặc đưa