Truyện của Quynhanhww12

Đăng bởi: Quynhanhww12

10166 - 519 - 9

Anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả

My artbook!!

Writing

Đăng bởi: Quynhanhww12

46 - 3 - 2

Chỉ là nơi chứa mấy pic mềnh vẽ thôi. Xấu lắm nên ai đi ngang qua nhớ ghé zô cho

Đăng bởi: Quynhanhww12

135 - 13 - 4

-"Ê, nhỏ kia. Tôi thích cậu." -"Chém gió." -"Thật đấy!!" -"Không tin được."

Đăng bởi: Quynhanhww12

160 - 11 - 4

Tôi không dám nói cậu là tất cả của tôi, là thế giới của tôi. Đơn giản chỉ vì nó