Truyện của Quynhanhww12

Đăng bởi: Quynhanhww12

17984 - 940 - 14

Anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả

My artbook!!

Writing

Đăng bởi: Quynhanhww12

53 - 3 - 2

Chỉ là nơi chứa mấy pic mềnh vẽ thôi. Xấu lắm nên ai đi ngang qua nhớ ghé zô cho

Đăng bởi: Quynhanhww12

145 - 16 - 4

-"Ê, nhỏ kia. Tôi thích cậu." -"Chém gió." -"Thật đấy!!" -"Không tin được."