Truyện của Reus00

Đăng bởi: Reus00

46643 - 4049 - 36

Truyện đã ghi rất rõ là 12-chòm-sao, vậy nên thỉnh yêu thương tất cả! Thực hiện quy tắc ba không :

Đăng bởi: Reus00

13010 - 1034 - 11

Thực hiện quy tắc hai không : không thiên vị - không sao chép-không teencode. Chú ý : Nếu bạn đang

Đăng bởi: Reus00

841 - 91 - 4

" Thế giới này, rốt cuộc là cái chó má gì?" " Là những thương vụ buộc mày phải bán một

CÔ THÀNH

Writing

Đăng bởi: Reus00

24 - 8 - 1

Độ tháng Bảy, hoa ngô đồng bung nở. Người ta cứ mãi ngẩn ngơ ngắm con phượng hoàng gieo màu