Truyện của Reus00

Đăng bởi: Reus00

55249 - 4429 - 36

Truyện đã ghi rất rõ là 12-chòm-sao, vậy nên thỉnh yêu thương tất cả! Thực hiện quy tắc ba không :

Đăng bởi: Reus00

15695 - 1219 - 13

Thực hiện quy tắc hai không : không thiên vị - không sao chép-không teencode. Chú ý : Nếu bạn đang

Đăng bởi: Reus00

1751 - 171 - 5

" Thế giới này, rốt cuộc là cái chó má gì?" " Là những thương vụ buộc mày phải bán một