Truyện của Rimmy007

Đăng bởi: Rimmy007

392531 - 17307 - 32

Tác giả: Rim Thể loại: Hiện đại, độc chiếm si tình công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ

Đăng bởi: Rimmy007

68 - 12 - 3

Tác giả: Cửu Dạ Cuồng Ngôn Thể loại: Tra công, ẩn nhẩn thụ, giới giải trí, trước ngược thụ sau ngược

Đăng bởi: Rimmy007

350840 - 20585 - 105

Tác giả: Ngư Mộ Diêu. Thể loại: Xuyên không, bá đạo si tình cường công, cường thụ, cường thủ hào đoạt,