Truyện của Rosie101024

Đăng bởi: Rosie101024

591 - 28 - 5

Chưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng