Truyện của Rosie101024

Đăng bởi: Rosie101024

1188 - 59 - 7

Chưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng