Truyện của Rosie101024

Đăng bởi: Rosie101024

277 - 20 - 4

Chưa bao giờ tôi lại mong chờ khoảnh khắc đó đến vậy. Một cú ngã đau đớn của sự bồng