Truyện của Sadshichi

Đăng bởi: Sadshichi

396 - 51 - 7

Nếu cuộc đời Ong Seongwoo là bầu trời tăm tối, thì Kang Daniel nguyện đem ánh sáng đến, ủ ấm

Đăng bởi: Sadshichi

489 - 51 - 1

Thật sự là thất bại khi Kang Daniel lại yêu nhầm mèo nhỏ Ong Seongwoo để cu cậu cả đời

Đăng bởi: Sadshichi

3105 - 320 - 14

Những mẩu chuyện dở hơi của Kang bếu và Ong mèo Thế giới còn xanh và hai