Truyện của Sadshichi

Đăng bởi: Sadshichi

151 - 7 - 6

"Chỉ cần anh đưa tay, tôi nhất định sẽ nắm lấy" Đây là lần đầu mình viết cả một câu chuyện,

Đăng bởi: Sadshichi

284 - 30 - 1

Thật sự là thất bại khi Kang Daniel lại yêu nhầm mèo nhỏ Ong Seongwoo để cu cậu cả đời

Đăng bởi: Sadshichi

358 - 48 - 7

Những mẩu chuyện dở hơi của Kang Daniel và Ong Seongwoo "Ong Seongwoo, ở yên với em