Truyện của Shindoun2

Đăng bởi: Shindoun2

3751 - 325 - 93

nick mình ko xác nhận gmail nên bị xóa rồi, hình như nhiều người bị lắm nhưng thôi mong mọi

Đăng bởi: Shindoun2

19 - 11 - 6

rảnh ko có gì làm gg dịch từ tàu khựa nên ngôn từ có hơi chút... ờm cao siêu, thâm thúy