Truyện của Shindoun2

Đăng bởi: Shindoun2

11609 - 622 - 99

nick mình không xác nhận gmail nên bị xóa rồi, hình như nhiều người bị lắm nhưng thôi mong mọi

Đăng bởi: Shindoun2

36 - 11 - 6

rảnh ko có gì làm gg dịch từ tàu khựa nên ngôn từ có hơi chút... ờm cao siêu, thâm thúy