Truyện của Shortorange

Đăng bởi: Shortorange

22 - 2 - 1

Harry Potter thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ ? Chỉ là mình muốn đăng lên Wattap để mọi người

Đăng bởi: Shortorange

72 - 7 - 3

Câu chuyện bắt đầu từ khi Hạ Tuyết Lệ trở lại trường cấp 3 và chính thức là một