Truyện của Slendy1980

Đăng bởi: Slendy1980

69 - 8 - 1

ko có gì nhiều

Đăng bởi: Slendy1980

2965 - 82 - 7

Hood là một chùm mafia nhưng thật ra là một trong số nhưng người đang lật đổ chính quyền xấu

Đăng bởi: Slendy1980

1934 - 44 - 7

ở một thế giới mà người thường và người thú sống chung với nhau. Mều la một cô gái lai

Đăng bởi: Slendy1980

230 - 11 - 6

không có j nhiều

Đăng bởi: Slendy1980

11389 - 153 - 14

các cặp đôi Mều X Hood HiroVN X My FoxB X Jully Panda X Juck và các cặp khác

Đăng bởi: Slendy1980

80 - 2 - 1

nơi tập hợp các murder, killer bật nhất TG để đao tạo một thế hệ assasin mới

Đăng bởi: Slendy1980

20610 - 608 - 33

min ko biết nói gì ngoài trừ việc anh hood sẽ có tình cảm với chị mều và ngược lại,