Truyện của Starshine_appleZ

Đăng bởi: Starshine_appleZ

3 - 0 - 1

Chỉ là một one shot đồng nhân, còn là về gì thì hãy thử đọc, đảm bảo đọc phát hiểu

Đăng bởi: Starshine_appleZ

14500 - 668 - 53

Tác giả: Starshine Dựa theo ý tưởng của bộ phim Descendants ( hay Hậu duệ) nói về Hậu duệ của những

Đăng bởi: Starshine_appleZ

2940 - 118 - 31

Edit: Vô Phong + Sulli Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Hôm nọ lên tìm trên wattpad không thấy có ai up

Đăng bởi: Starshine_appleZ

29719 - 1337 - 73

Chỉ là truyện lưu về để đọc, đã được chỉnh sửa cho phù hợp.

Đăng bởi: Starshine_appleZ

154 - 19 - 19

Vòng quay của lịch sử bị bẻ gãy... Một con người, một số phận đã bị thay đổi vào đêm trăng

Đăng bởi: Starshine_appleZ

635 - 79 - 15

Nếu có một ngày thế giới xảy ra tận thế, zombie xuất hiện ở khắp nơi, sinh vật đều xuất