Truyện của Sun_and_moon_team

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

522 - 88 - 5

" Jeon Jungkook, cậu mau chết đi " " Các anh tin em đi, em không làm thật mà " ................................ " Á!!!!!!!!!

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

2287 - 191 - 19

Vì mình cùng Thiên Bình nên hơi thiên vị tí nha

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

51 - 9 - 2

10 tuổi, một đứa trẻ mới 10 tuổi đã bị ba mẹ mình ruồng bỏ, bị người mình yêu đánh

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

23 - 1 - 1

Nhiệm vụ của Pokemon team

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

8128 - 415 - 29

Đây chỉ là 1 fic nhỏ do mình tự bộc phát ý tưởng thôi, ở đây Kuroko là nữ nhé.

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

77 - 13 - 4

Nhiệm vụ của Libra

Đăng bởi: Sun_and_moon_team

235 - 43 - 8

Nội dung: Cậu là một hoàng tử khiêm chiến binh bình bảo vệ hoà bình cho hệ mặt trời. Vào