Truyện của Sunshinehau

Đăng bởi: Sunshinehau

60773 - 201 - 69

Bản convert là bản thô nên rất khó đọc. Ngòai ra, tên của nhân vật khá là khác, mình cũng ko