Truyện của Sunshinehau

Đăng bởi: Sunshinehau

61139 - 201 - 69

Bản convert là bản thô nên rất khó đọc. Ngòai ra, tên của nhân vật khá là khác, mình cũng ko