Truyện của Taengkyu89

Đăng bởi: Taengkyu89

23778 - 198 - 6

Author: Yulsosexy (Yul sexy thật) Rating: PG Category: Drama Couples: Yoonhuyn, Yulsic, Taeny Credit: họ không thuộc về Au nhưng câu chuyện trong fic

Đăng bởi: Taengkyu89

20007 - 76 - 19

Đăng bởi: Taengkyu89

13711 - 41 - 28

Author:chinkywinky Category: romantic comedy with drama Cre : ssf Link : http://www.soshified.com/forums/topic/42361-hiatus-s-n-a-p-s-h-o-t/#entry2271122

Đăng bởi: Taengkyu89

27276 - 101 - 20

Đăng bởi: Taengkyu89

20122 - 155 - 47

Author: hecate_aristocrat @ ssf Tranlator : Nhím oppa + Cecil @ ssvn Chapter 0 & 12 : Translated by me - taengkyu89.

Đăng bởi: Taengkyu89

29337 - 231 - 27

Đăng bởi: Taengkyu89

2256 - 22 - 1

Author : L.W Pairing : YulSic Rating : G Category : General Cre : ssvn

Đăng bởi: Taengkyu89

29358 - 117 - 13

Author: mclee jan Summary: bánh xe luân hồi vẫn cứ quay, quá khứ hay hiện tại, nếu là của nhau, mãi

Đăng bởi: Taengkyu89

26748 - 154 - 47

Au : hecate_aristocrat @ ssf Link : http://www.soshified.com/forums/topic/27312-asystole-chapter-46-update-end/

Đăng bởi: Taengkyu89

2639 - 57 - 5

+ Tên tác giả: hanjin + Tình trạng: Hoàn thành. + Rating: [K] + Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác