Truyện của Tddvux

Đăng bởi: Tddvux

196 - 57 - 6

Khi các nhân vật huyền thoại creepypasta đối đầu với nhau để quyết định xem ai sẽ là người sống

Đăng bởi: Tddvux

233 - 94 - 8

!!! CÓ RẤT NHIỀU CHO TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ KHÔNG ĐÚNG VỚI NGOÀI ĐỜI THỰC !!! Cuộc sống mặn mà và

Đăng bởi: Tddvux

6 - 4 - 2

Khi công nghệ lên ngôi, cũng là con người dần mất kiểm soát... Chuyển thể từ series Black Mirror của Netflix,

Đăng bởi: Tddvux

156 - 91 - 8

--------- Tạm dừng 1 tuần -------- !!! CÓ RẤT NHIỀU CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG VỚI NGOÀI ĐỜI THẬT !!! Tiếp