Truyện của Tddvux

Đăng bởi: Tddvux

389 - 189 - 8

!!! CÓ RẤT NHIỀU CHO TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ KHÔNG ĐÚNG VỚI NGOÀI ĐỜI THỰC !!! Cuộc sống mặn mà và

Đăng bởi: Tddvux

365 - 219 - 9

!!! CÓ RẤT NHIỀU CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG VỚI NGOÀI ĐỜI THẬT !!! Tiếp nối SS1: Chuyện vặt, SS2

Đăng bởi: Tddvux

68 - 36 - 3

!!! Truyện có rất nhiều chi tiết không đúng với ngoài đời thật!!! SS3: Dangerous life sẽ kể về cuộc sống

Đăng bởi: Tddvux

101 - 53 - 4

Khi công nghệ lên ngôi, cũng là con người dần mất kiểm soát... Chuyển thể từ series Black Mirror của Netflix,

Đăng bởi: Tddvux

24 - 13 - 1

Đơn giản là cuộc sống của Taylor Swift. Written by tddvux