Truyện của Teasosunsee-

Đăng bởi: Teasosunsee-

92 - 13 - 2

wait for a little simple things.

Đăng bởi: Teasosunsee-

179 - 32 - 2

đi vào rừng để tìm con sói. đi qua sông để ăn táo ngọt. trèo qua núi để ăn thịt

the card

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

472 - 47 - 3

đừng làm lá bài rơi... không lấy lại được đâu. _ :>>> my queen iz comeback

Đăng bởi: Teasosunsee-

351 - 55 - 3

not too late my boy...

Đăng bởi: Teasosunsee-

42 - 9 - 1

xin chào, bạn đang đọc nhật ký của một thằng gay.

hourglass

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

283 - 73 - 15

thời gian cứ mãi trôi... tớ và cậu có lẽ sắp xa nhau. tớ chỉ cầu mong, thời gian như chiếc đồng

lost crown

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

291 - 44 - 3

khi mày có là vua, mày cũng chỉ là một kẻ thua cuộc. vì chiếc vương miện không thuộc về mày.

Đăng bởi: Teasosunsee-

25 - 9 - 2

my photo gallery. not perfect. just simple.