Truyện của Teasosunsee-

quái hình

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

92 - 18 - 1

dị dạng. thiếu nhân tính. mày là thế đó.

the card

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

488 - 51 - 3

đừng làm lá bài rơi... không lấy lại được đâu. _ :>>> my queen iz comeback

Đăng bởi: Teasosunsee-

363 - 55 - 3

not too late my boy...

Đăng bởi: Teasosunsee-

97 - 13 - 2

wait for a little simple things.

lost crown

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

356 - 50 - 3

khi mày có là vua, mày cũng chỉ là một kẻ thua cuộc. vì chiếc vương miện không thuộc về mày.

Đăng bởi: Teasosunsee-

29 - 9 - 2

my photo gallery. not perfect. just simple.

Quái Nhân

Writing

Đăng bởi: Teasosunsee-

58 - 24 - 2

"Mười hai giờ đêm và những trò rượt bắt không ngừng. Quanh quẩn trên những cái hành lang trông như không