Truyện của Thaovy07052004

Đăng bởi: Thaovy07052004

66 - 8 - 3

Truyện có tính liên kết trong các chương ( có lẽ là vậy ). Không phải ai cũng yêu nhân

Đăng bởi: Thaovy07052004

790 - 99 - 9

Nội dung ... chắc là như tên. Truyện viết chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng tác, không hơn.

Đăng bởi: Thaovy07052004

317 - 26 - 1

Nội dung như tên, chỉ là truyện ngắn do t/g viết thôi. Chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng

Đăng bởi: Thaovy07052004

840 - 74 - 8

Rồi, ok, cái tên đặt cho hay vậy chứ chẳng liên quan mấy đến truyện đâu. Truyện chủ yếu là

Đăng bởi: Thaovy07052004

409 - 17 - 1

Nội dung như tên, chỉ là truyện ngắn do t/g viết thôi. Chủ yếu là thỏa mãn hứng thú sáng