Truyện của Thesiis

Đăng bởi: Thesiis

2283 - 258 - 6

Tôi biết, mình không có một cái tên nào cả..

Đăng bởi: Thesiis

8293 - 810 - 6

Rượu có thể mang em đến, cũng có thể mang en đi...

Đăng bởi: Thesiis

46707 - 4244 - 32

Giả dối được viết bởi một người yêu cậu chân thật

Đăng bởi: Thesiis

6133 - 785 - 16

Tôi yêu lại người cũ.

Đăng bởi: Thesiis

1240 - 179 - 6

Đến lúc chết tôi vẫn không thể nói với em...

Đăng bởi: Thesiis

7160 - 1535 - 21

Quá trình chuyển đổi từ tri kỉ chục năm thành bạn đời

Đăng bởi: Thesiis

17994 - 2698 - 31

Tôi sẽ quên mất anh là ai. Jeon Jungkook là ai

Đăng bởi: Thesiis

84 - 18 - 1

Tôi cứ nghĩ, đã là quá khứ thì sẽ chẳng có thứ gì bị đứt đoạn...

Đăng bởi: Thesiis

9608 - 1437 - 33

Tôi đã hứa rằng sẽ thổ lộ sớm hơn...

Đăng bởi: Thesiis

3077 - 474 - 12

Anh ấy đã hẹn gặp tôi vào ngày này của 3 năm sau...