Truyện của Thienthientieutieu

Đăng bởi: Thienthientieutieu

230366 - 17252 - 54

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Raw: Kho Tàng Đam Mỹ - FanFic Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,

Đăng bởi: Thienthientieutieu

97491 - 3927 - 8

SẼ KHÔNG SHARE PHẦN PHIÊN NGOẠI. NẾU MUỐN ĐỌC THÌ VÀO TRANG CHỦ. THANKS Link: thienthientieutieu.wordpress.com THẲNG NAM BỊ CÔNG LƯỢC SỔ

Đăng bởi: Thienthientieutieu

68980 - 1667 - 5

thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Thập Nguyệt Nhập Tứ Thể loại: 1x1, hiện đại, đô thị, thanh xuân, học đường, ấm áp Translator: QuickTrans Editor: Ellie Tình

Đăng bởi: Thienthientieutieu

192 - 8 - 1

thienthientieutieu.wordpress.com Translate : QuickTrans Editor :

Đăng bởi: Thienthientieutieu

458522 - 26424 - 35

TRẮNG HƠN CẢ TUYẾT thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Mao Điểu Nguồn: Xà Viện Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, báo thù rửa

Đăng bởi: Thienthientieutieu

14759 - 649 - 3

thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: Nhiều thế giới, ngược tra Translator: QuickTrans Editor: Ellie Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Chỉ

Đăng bởi: Thienthientieutieu

54 - 2 - 1

Võng du chi di thất chi mộng « 网游之遗失之梦 » Tác giả: Liễm Diễm Khinh Y - 潋滟轻漪 Thể loại: đam mỹ, võng

Đăng bởi: Thienthientieutieu

2087 - 38 - 2

thienthientieutieu.wordpress.com TRANSLATE: QUICKTRANS BETA: ELLIE +

Đăng bởi: Thienthientieutieu

520630 - 33499 - 77

Tác giả: Nhu Nhu A Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Niên hạ, điềm văn, live

Đăng bởi: Thienthientieutieu

252 - 7 - 2

Tập hợp các đoản đã hoàn. Editor: Ellie thienthientieutieu.wordpress.com Note: Bản edit không đảm bảo độ chính