Truyện của Thienthientieutieu

Đăng bởi: Thienthientieutieu

15528 - 677 - 3

thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: Nhiều thế giới, ngược tra Translator: QuickTrans Editor: Ellie Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Chỉ

Đăng bởi: Thienthientieutieu

270721 - 20324 - 54

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Raw: Kho Tàng Đam Mỹ - FanFic Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Đam mỹ, hiện đại,

Đăng bởi: Thienthientieutieu

105689 - 4216 - 8

SẼ KHÔNG SHARE PHẦN PHIÊN NGOẠI. NẾU MUỐN ĐỌC THÌ VÀO TRANG CHỦ. THANKS Link: thienthientieutieu.wordpress.com THẲNG NAM BỊ CÔNG LƯỢC SỔ

Đăng bởi: Thienthientieutieu

573023 - 37311 - 77

Tác giả: Nhu Nhu A Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Niên hạ, điềm văn, live

Đăng bởi: Thienthientieutieu

72906 - 1801 - 5

thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Thập Nguyệt Nhập Tứ Thể loại: 1x1, hiện đại, đô thị, thanh xuân, học đường, ấm áp Translator: QuickTrans Editor: Ellie Tình

Đăng bởi: Thienthientieutieu

265 - 7 - 2

Tập hợp các đoản đã hoàn. Editor: Ellie thienthientieutieu.wordpress.com Note: Bản edit không đảm bảo độ chính

Đăng bởi: Thienthientieutieu

479349 - 27705 - 35

TRẮNG HƠN CẢ TUYẾT thienthientieutieu.wordpress.com Tác giả: Mao Điểu Nguồn: Xà Viện Biên tập: Ellie Dịch: QuickTrans Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, báo thù rửa

Đăng bởi: Thienthientieutieu

2130 - 39 - 2

thienthientieutieu.wordpress.com TRANSLATE: QUICKTRANS BETA: ELLIE +

Đăng bởi: Thienthientieutieu

204 - 9 - 1

thienthientieutieu.wordpress.com Translate : QuickTrans Editor :

Đăng bởi: Thienthientieutieu

60 - 2 - 1

Võng du chi di thất chi mộng « 网游之遗失之梦 » Tác giả: Liễm Diễm Khinh Y - 潋滟轻漪 Thể loại: đam mỹ, võng