Truyện của Thunderstorm_team

Đăng bởi: Thunderstorm_team

39558 - 2243 - 60

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Thợ săn ♥ Alpha

Đăng bởi: Thunderstorm_team

824 - 8 - 4

[Fanfic Final Fantasy VII] A New Threat Tác giả: M.J.Gallagher Hợp tác dịch bởi Thunderstorm Translation Team và Final Fantasy Fan Club

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2246 - 166 - 12

Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy

Đăng bởi: Thunderstorm_team

3358 - 125 - 12

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Hậu Duệ Rồng

Pelliccia

Writing

Đăng bởi: Thunderstorm_team

378 - 31 - 10

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tác giả: Haji98

Đăng bởi: Thunderstorm_team

18563 - 219 - 6

Tên gốc: The phantom of the Opera Tác giả gốc: Gaston Leroux

Đăng bởi: Thunderstorm_team

683 - 95 - 30

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Autumn Yêu Dấu

Đăng bởi: Thunderstorm_team

574 - 65 - 15

Bản đồ giúp các Ceraunophile định vị phương hướng trong mây bão. Gồm thông tin và vị trí các pháo

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2302 - 303 - 26

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Đường Dây Nóng Tiệm Giặt Ủi

Đăng bởi: Thunderstorm_team

3896 - 38 - 2

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tiếng Gọi Cthulhu