Truyện của Thunderstorm_team

Đăng bởi: Thunderstorm_team

3401 - 125 - 12

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Hậu Duệ Rồng

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2398 - 307 - 26

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Đường Dây Nóng Tiệm Giặt Ủi

Đăng bởi: Thunderstorm_team

1017 - 99 - 34

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Autumn Yêu Dấu

Đăng bởi: Thunderstorm_team

44470 - 2545 - 60

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Thợ săn ♥ Alpha

Pelliccia

Writing

Đăng bởi: Thunderstorm_team

393 - 31 - 10

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tác giả: Haji98

Đăng bởi: Thunderstorm_team

857 - 8 - 4

[Fanfic Final Fantasy VII] A New Threat Tác giả: M.J.Gallagher Hợp tác dịch bởi Thunderstorm Translation Team và Final Fantasy Fan Club

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2257 - 173 - 10

Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy

Đăng bởi: Thunderstorm_team

19891 - 227 - 6

Tên gốc: The phantom of the Opera Tác giả gốc: Gaston Leroux

Đăng bởi: Thunderstorm_team

5265 - 58 - 2

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tiếng Gọi Cthulhu

Đăng bởi: Thunderstorm_team

620 - 65 - 15

Bản đồ giúp các Ceraunophile định vị phương hướng trong mây bão. Gồm thông tin và vị trí các pháo