Truyện của Thunderstorm_team

Đăng bởi: Thunderstorm_team

3400 - 125 - 12

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Hậu Duệ Rồng

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2226 - 170 - 10

Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy

Đăng bởi: Thunderstorm_team

43852 - 2517 - 60

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Thợ săn ♥ Alpha

Đăng bởi: Thunderstorm_team

892 - 97 - 34

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Autumn Yêu Dấu

Đăng bởi: Thunderstorm_team

853 - 8 - 4

[Fanfic Final Fantasy VII] A New Threat Tác giả: M.J.Gallagher Hợp tác dịch bởi Thunderstorm Translation Team và Final Fantasy Fan Club

Đăng bởi: Thunderstorm_team

600 - 65 - 15

Bản đồ giúp các Ceraunophile định vị phương hướng trong mây bão. Gồm thông tin và vị trí các pháo

Đăng bởi: Thunderstorm_team

19557 - 227 - 6

Tên gốc: The phantom of the Opera Tác giả gốc: Gaston Leroux

Đăng bởi: Thunderstorm_team

5005 - 58 - 2

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tiếng Gọi Cthulhu

Đăng bởi: Thunderstorm_team

2381 - 303 - 26

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Đường Dây Nóng Tiệm Giặt Ủi

Pelliccia

Writing

Đăng bởi: Thunderstorm_team

391 - 31 - 10

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tác giả: Haji98