Truyện của Thuxddam

Đăng bởi: Thuxddam

1360 - 394 - 19

thư viện moodboard của tớ :>

Đăng bởi: Thuxddam

27 - 11 - 1

❝anh nghe nói bên kia đồi có vong hồn của một chàng trai trẻ❞ tác giả : thu đàm thể loại :

Đăng bởi: Thuxddam

55 - 24 - 2

tác giả : thu đàm thể loại : trung văn, thời chị dậu :>, he, ấm áp văn, lowercase, ngược

Đăng bởi: Thuxddam

195 - 62 - 2

tác giả : thu đàm thể loại : hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, sủng (trung) văn, lowercase số chương dự định

Đăng bởi: Thuxddam

792 - 249 - 9

tác giả : thu đàm thể loại : hiện đại, nông thôn, trẻ con, sủng (trung) văn, lowercase số chương dự định

Đăng bởi: Thuxddam

36 - 17 - 2

tác giả : thu đàm thể loại : trung (sảng) văn, hài hước, creepy (một ít), cẩu huyết, phi hiện thực,