Truyện của Tieubao0902

Đăng bởi: Tieubao0902

3384 - 78 - 9

Ngắn gọn lắm :kể về Ôn Ninh sau khi chết được Di Lăng lão tổ hồi sinh T_T Bonus : câu

Quái hóa

Writing

Đăng bởi: Tieubao0902

120 - 7 - 6

Một tổ chức nghiên cứu trái phép bị nổ nhà máy. Virus lan tràn khiến 3% dân số bị nhiễm.