Truyện của Tieumyai

Đăng bởi: Tieumyai

13 - 3 - 3

Một phù thủy cuối cùng cũng được chết, khép lại cuộc đời 1000 năm. Thế mà Merlin lại cho cô