Truyện của Tieutrunhi

Đăng bởi: Tieutrunhi

36968 - 2724 - 12

Hán Việt: Dỗi nam chủ: thính thuyết nữ chủ bất thị nhân Tác giả: Trang Chu Tiếu Mộng Raw: http://www.ck101.org/149/149506/ Editor: Mạc Khinh

Đăng bởi: Tieutrunhi

89489 - 2006 - 15

Tác giả:Cuồng Tưởng Chi Đồ Nguồn:macnguyet.wordpress.com Tên gốc: Trọng sinh chi đặc biệt án quyển Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại,

Đăng bởi: Tieutrunhi

7480 - 608 - 66

Hán Việt: kháp tự hàn quang ngộ kiêu dương Tác giả: 囧囧 Hữu Yêu Raw: http://www.69shu.com/28271/ Editor: Mạc Khinh Vũ Thể loại: nguyên sang,

Đăng bởi: Tieutrunhi

3198 - 318 - 13

Hán Việt: Yêu diễm nam phối tác tử thủ sách Tác giả: Thả Phất Raw: http://www.ggdown.com/48/48994/index.html Editor: Mạc Khinh Vũ Tình trạng bản gốc:

Đăng bởi: Tieutrunhi

1481 - 229 - 19

Hán Việt: [ HP đồng nhân ] dĩ thời gian vi chứng Tác giả: Triều Túy Raw: http://www.mozhua.net/txt-20301-1-1.html Editor: Mạc Khinh Vũ, Kookies Beta-er:

Đăng bởi: Tieutrunhi

2118 - 286 - 26

Tác giả: Mạc Khinh Vũ Các cụ có câu: nhàn cư vi bất thiện, chủ nhà chính là một ví dụ

Đăng bởi: Tieutrunhi

376154 - 27706 - 56

Hán Việt: Phản phái nam thần công lược kế Tác giả: Vân Tam Tam Raw: http://www.69shu.com/27335/ Editor: Mạc Khinh Vũ, NHY, Quỳnh Cửu,