Truyện của Tinhlinhvu

Đăng bởi: Tinhlinhvu

2437 - 55 - 50

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hán Triều Nguồn: thanhichivu.wordpress.com Ngàn năm trước, giấc mộng

Đăng bởi: Tinhlinhvu

67141 - 595 - 6

Nghiệp Đế Vương (帝王业) Tác giả: Mị Ngữ Giả (寐语者) Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình, chiến tranh, tranh quyền