Truyện của Tinkamy_0_0_

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

7906 - 536 - 29

Author: Tinkamy Couple chính: Ssokyul và Minyeon Couple phụ: Eunram Thể loại: Lãng mạng,HE Ngày bắt đầu:3/11/2018 Ngày hoàn thành: 26/12/2018 ----------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

198 - 18 - 1

Author: Tinkamy Couple: Minyeon Thể loại: lãng mạng, HE Ngày bắt đầu - hoàn: 20/2/2019 -------------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Minyeon. Vui lòng không

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

88 - 8 - 1

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-Hoàn:25 /2/2019 ------------------------------------------ Fic viết dành riêng cho Ssokyul.Vui lòng không lấy đi nơi khác

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

306 - 44 - 3

Author:Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu:11/3/2019 -------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul. Vui lòng không đem đi nơi khác.

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

112 - 13 - 2

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu: 31/5/2019 Ngày hoàn thành: ______________________________ Fic viết dành riêng cho Ssokyul. Vui lòng không lấy đi nơi khác

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

213 - 19 - 2

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Thể loại: ngược có tí à^^ (Oneshot+bonus) Ngày bắt đầu-hoàn thành: 20/2/2019 -------------------------------------------------- Truyện viết dành cho Ssokyul.Vui lòng không lấy

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

80 - 8 - 1

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn: 20/3/2019 --------------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul. Vui lòng không lấy đi nơi khác.

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

46 - 8 - 1

Đây là phần 2 của oneshot 'Tạm biệt chị-người tôi yêu" Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn:12/4/2019 ------------------------------------------------ Fic viết dành riêng cho Ssokyul.

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

588 - 67 - 4

Một cảnh sát chính trực, một trùm xã hội đen. Liệu họ có đến được với nhau? Tôi là cảnh sát,

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

133 - 13 - 2

Tạm biệt Author: Tinkamy Couple:Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn:2/2/2019 ---------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul.Vui lòng không lấy đi nơi khác