Truyện của Tinkamy_0_0_

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

5881 - 466 - 29

Author: Tinkamy Couple chính: Ssokyul và Minyeon Couple phụ: Eunram Thể loại: Lãng mạng,HE Ngày bắt đầu:3/11/2018 Ngày hoàn thành: 26/12/2018 ----------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

133 - 18 - 2

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Thể loại: ngược có tí à^^ (Oneshot+bonus) Ngày bắt đầu-hoàn thành: 20/2/2019 -------------------------------------------------- Truyện viết dành cho Ssokyul.Vui lòng không lấy

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

1196 - 101 - 16

Chúng ta là người của hai thế giới thế nhưng sao tôi lại yêu chị Author:Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu: 18/12/2018 Ngày hoàn

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

40 - 6 - 1

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn: 20/3/2019 --------------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul. Vui lòng không lấy đi nơi khác.

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

338 - 53 - 4

Một cảnh sát chính trực, một trùm xã hội đen. Liệu họ có đến được với nhau? Tôi là cảnh sát,

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

68 - 8 - 1

Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-Hoàn:25 /2/2019 ------------------------------------------ Fic viết dành riêng cho Ssokyul.Vui lòng không lấy đi nơi khác

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

133 - 14 - 1

Author: Tinkamy Couple: Minyeon Thể loại: lãng mạng, HE Ngày bắt đầu - hoàn: 20/2/2019 -------------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Minyeon. Vui lòng không

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

63 - 11 - 2

Tạm biệt Author: Tinkamy Couple:Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn:2/2/2019 ---------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul.Vui lòng không lấy đi nơi khác

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

117 - 21 - 3

Author:Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu:11/3/2019 -------------------------------------------- Fic viết dành riêng cho Ssokyul. Vui lòng không đem đi nơi khác.

Đăng bởi: Tinkamy_0_0_

19 - 7 - 1

Đây là phần 2 của oneshot 'Tạm biệt chị-người tôi yêu" Author: Tinkamy Couple: Ssokyul Ngày bắt đầu-hoàn:12/4/2019 ------------------------------------------------ Fic viết dành riêng cho Ssokyul.