Truyện của Trangaya

Đăng bởi: Trangaya

1778 - 182 - 6

Cố Tịnh Kỳ là vị nữ vương gia trẻ tuổi duy nhất của vương triều Khắc Lạp, được người đời

Đăng bởi: Trangaya

848 - 158 - 19

Tên truyện: Hủ nữ vương phi: Vương gia, ngươi là công hay là thụ? Tác giả: Trang Aya Thể loại: ngôn

Đăng bởi: Trangaya

1222 - 61 - 6

tranh èn tranh .-.

Đăng bởi: Trangaya

79130 - 6288 - 200

Tên truyện: Hủ nữ vương phi: Vương gia, ngươi là công hay là thụ? Tác giả: Trang Aya Thể loại: ngôn

Đăng bởi: Trangaya

12439 - 394 - 12

Đây là tổng hợp những đoản văn ngôn tình do chính mình viết. Hiện đại có, cổ đại có, vui

Đăng bởi: Trangaya

36092 - 676 - 3

Ngôn tình + sư đồ luyến + HHHHHH