Truyện của Trangaya

Đăng bởi: Trangaya

11359 - 352 - 11

Đây là tổng hợp những đoản văn ngôn tình do chính mình viết. Hiện đại có, cổ đại có, vui

Đăng bởi: Trangaya

29076 - 485 - 2

Ngôn tình + sư đồ luyến + HHHHHH

Đăng bởi: Trangaya

404 - 18 - 6

tranh èn tranh .-.

Đăng bởi: Trangaya

1384 - 134 - 6

Cố Tịnh Kỳ là vị nữ vương gia trẻ tuổi duy nhất của vương triều Khắc Lạp, được người đời

Đăng bởi: Trangaya

11811 - 1201 - 54

Cô là một con người sống hai mặt hệt như Umaru. Ở công ty, cô đương nhiên là một ngự