Truyện của Trangxubi2

Đăng bởi: Trangxubi2

66824 - 3604 - 69

Thể loại: nữ phụ, ít hành động. Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với