Truyện của Trangxubi2

Đăng bởi: Trangxubi2

17852 - 1101 - 38

Thể loại: nữ phụ, ít hành động. Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với