Truyện của Trantuyenthanh2003

Đăng bởi: Trantuyenthanh2003

849 - 194 - 28

Tựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶) Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅) Thể loại: cường cường, bá